Drobné zboží

Logirax spádové regály se používají při skladování a vychystávání drobných součástek. Automaticky je u nich zajištěn systém FIFO. Skladová zásoba může být přehledně sledována. Jejich výhodou oproti ostatním typům regálů je úspora času a zkrácení pochozích vzdáleností při vychystávání zakázek. Válečkové tratě jsou používané v různých kombinacích, které závisí na rozměrech a kvalitě kartonů a jejich hmotnosti. Nosníky polic jsou navrženy tak, aby dovolovaly lehce upravit polohu tratí. Mohou být umístěné i s velmi malou roztečí. V některých případech je nutné použít průběžné válečky.

Paletizované zboží

Logirax spádové regály se používají skladování zboží na paletách, pokud je požadováno zajištění systému FIFO a dosažení vysoké hustoty skladování v bloku. Gravitační síla posouvá palety ze zakládacího místa do místa vyskladňovacího, odkud se palety mohou odebrat. Válečkové tratě jsou opatřené dynamickými brzdami, které snižují rychlost pohybu palet po válečkových tratích. Odebírání palet je usnadněno separátorem, který vytváří mezeru mezi první a druhou paletou na straně odebírané palety. Odebráním první palety se uvolní mechanismus separátoru, který poté umožní pohyb druhé palety na její pozici. Tento typ konstrukcí není vhodný pro mokré nebo mastné provozy, pro externí použití nebo pro extrémně prašné prostředí. Typ palet a jejich kvalita je velmi důležitá pro návrh dynamického skladovacího systému. Pro některé druhy palet se musí použít pouze dělené válečkové tratě.

Spádové regály