Logirax posuvné paletové regály zvyšují využití prostoru ve Vašem paletovém skladu až o 100% oproti běžným paletovým regálům. Jsou vhodné pro všechny typy skladů, ve kterých je nutné na minimálním prostoru dosáhnout vysoké skladové kapacity, zejména pro chladírny a mrazírny. Předností je možnost rozšíření skladové kapacity ve stávajícím prostoru, úspora investičních nákladů při budování nových skladových prostor a úspora provozních nákladů. Pohybují se po kolejnicích vsazených do podlahy. Pohyb zajišťuje soustava elektropohonů. Bezpečnost obsluhy kontroluje řídicí systém a soustava bezpečnostních fotobuněk. Na přání může být systém doplněn dálkovým ovládáním z kabiny vysokozdvižného vozíku.