Logirax se specializuje na odborné poradenství v oblasti logistiky a skladování ve Vašem podniku. Nabízíme provedení logistický auditů a navrhujeme snižování režijních nákladů, doporučujeme redukci nákladů v oblasti zásob a nedokončené výroby a procesů skladování i vnitropodnikové logistiky.

Náš vysoce kvalifikovaný tým najde skryté rezervy. Specifikuje situace, kdy odtékají z Vaší společnosti peníze, které nepřinášejí žádný zisk nebo výnosy. Navrhneme řešení, jak takovým situacím zabránit.

Analyzujeme

Režijní náklady
Osobní náklady
Náklady na daný produkt, službu nebo zákazníka
Analýzy nákladů na vstupy – energie, materiál, polotovary, externí služby
Zvyšování produktivity práce
Náklady na skladovací systémy
Náklady na pořízení a provoz manipulační techniky

Provedeme zhodnocení současné situace a navrhneme řešení, které zajistí Vaší společnosti růst konkurenceschopnosti.