Logirax pro Vás provede technickou prohlídku Vašich regálů a to i pro regály dodané jinými dodavateli.

Dle zákona č.309/2006 Sb. je povinnost každého provozovatele provést technickou prohlídku regálových systémů minimálně jednou za 12 měsíců.

Provádíme

Roční periodické prohlídky
Prohlídky po přestěhování
Prohlídky po přestavbě
Prohlídky před uvedením do provozu

Uzavřeme s Vámi servisní smlouvu, ve které budeme za Vás termíny prohlídek pravidelně sledovat. O prohlídkách je vyhotovena dokumentace dle zákona č. 309/2006 Sb.